สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "รำรจนาเสี่ยงพวงมาลัย"

หมวด:

เนื้อหา

รำรจนาเสี่ยงพวงมาลัย ตัดตอนมาจากละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่

โดยท่ารำของเจ้าเงาะสืบทอดจากครูลมุล ยมะคุปต์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากครูหงิม

ส่วนท่ารำของรจนา ครูเฉลย ศุขะวณิช ได้รับการถ่ายทอดจากครูนุ่ม