สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "กราวชัย"

หมวด:

เนื้อหา

กราวชัยเป็นการแสดงที่สนุกสนานและงดงาม  โดยผู้แสดงสมมติเป็นทหารไทยแสดงถึงความเข้มแข็งและรื่นเริงกล้าหาญขณะออกรบ

ประพันธ์เนื้อร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ