สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "ทองย่อน 2ชั้น"

หมวด:

เนื้อหา

ทองย่อน 2ชั้น เป็นเพลงโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้บรรเลงอยู่ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้ง  และในตับมโหรีชุดเพลงทองย้อย ทองพราย ทองสระ และทองสม