สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

กิจกรรม NLT Edutainment ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

หมวด:

เนื้อหา

กิจกรรม NLT Edutainment ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 การเสวนา เรื่อง “สู่ราชสำนักสยาม บันทึกการเดินทางของคณะทูตจากข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียถึงราชสำนักสยามและญวน” วิทยากร นายสุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ ผู้แปลหนังสือสู่ราชสำนักสยาม บันทึกการเดินทางของคณะทูตจากข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียถึงราชสำนักสยามและญวน และนายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันเป็นวิทยากร และดำเนินการเสวนาโดย นายบารมี สมาธิปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ