สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "ลำเต้ยพม่า"

หมวด:

เนื้อหา

ลำเต้ยพม่าเป็นการแสดงทางภาคอิสาน ท่วงทำนองสนุกสนาน ประกอบด้วยเครื่องดนตรี แคน โปงลาง โหวด เป็นต้น