สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "ซอพม่า"

หมวด:

เนื้อหา

ซอพม่าเป็นการแสดงทางภาคเหนือ การบรรเลงและขับร้องในลักษณะเกี้ยวพาราสี ด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมือง เช่น ซึง สะล้อ ปี่จุ่ม