สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

บทสวดพระปาติโมกข์

หมวด:

เนื้อหา

ผู้พากย์เสียงและกล่าวบทสวดพระปาติโมกข์ : นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร