สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "รำฉุยฉายยอพระกลิ่น"

หมวด:

เนื้อหา

รำฉุยฉายยอพระกลิ่น
เป็นการแสดงที่มีความสวยงามและหาชมได้ยาก เพราะผู้แสดงรำฉุยฉายอพระกลิ่นนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรำเป็นพิเศษ
ผู้ทำการฝึกซ้อมอาจารย์เฉลย ศุขะวณิช
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ประจำปี พุทธศักราช 2530