สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การเขียนอักษรขอม และเกมส์ทายอักษรขอม

หมวด:

เนื้อหา

ทางผู้จัดทำได้สร้างวีดีทัศน์ ออกมาเป็นการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูน และการจำลองเกมส์ตอบคำถามเพื่อสร้างความน่าสนใจ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอักษรขอม และการฝึกเขียนอักษรขอม
โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นสามส่วน
1. ส่วนการทำเรื่อง ที่จะบรรยายถึงความเป็นมาจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับอักษรขอม
2. ส่วนการสอนการเขียนอักษรขอม และการแบ่งวรรคที่ถูกต้อง
3. ส่วนเกมส์ทายอักษรขอม