สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 4 การเสวนา เรื่อง "หนังสือภาพบันทึกของแอนน์ แฟร้งค์"

หมวด:

เนื้อหา

บันทึกการถ่ายทอดสการเสวนา เรื่อง "หนังสือภาพบันทึกของแอนน์ แฟร้งค์" วิทยากรโดย นางสาวในใจ เม็ทซกะ ผู้แปลหนังสือภาพบันทึก ของ แอนน์ แฟร้งค์, นางสิตางศุ์ เชยกลิ่น มารดาของในใจ เม็ทซกะ, นางสาวศศิรี เดชวิทยาพร ผู้อ่านในฐานะเยาวชน และ อาจารย์มกุฏ อรฤดี บรรณาธิการต้นฉบับแปล ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.