สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การถ่ายทอดสดโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย"

หมวด:

เนื้อหา

ถ่ายทอดสดโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในปะเทศไทย" วันที่ 16 - 17 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ