สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

นิทานวันเสาร์ Kids Inspiration นิทานเรื่องที่ 9 "อร้อย อร่อย"

หมวด:

เนื้อหา

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมรายการ "นิทานวันเสาร์ Kids Inspiration" ที่จะนำนิทานสนุกๆ สอดแทรกทั้งความรู้ มาแบ่งปันและเล่าให้ฟังในทุกวันเสาร์ เวลา 10 โมงเช้า นิทานเรื่องที่ 9 ขอเสนอ "อร้อย อร่อย" เล่าโดย พี่โบ (นางสาวพิมพิกา วะสาร) เรื่องโดย ตุ๊บปอง ภาพโดย เปรมา จาตุกัญญาประทีป สร้างสรรค์การผลิตโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) #หอสมุดแห่งชาติปลอดภัยห่างไกลโควิด19 #การเรียนรู้ไม่มีสะดุดหอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้ #หอสมุดแห่งชาติ #นิทานวันเสาร์