สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 3: นครวัด-นครธม : อาณาจักรเมืองพระนคร

หมวด:

เนื้อหา

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 การบรรยายเรื่อง "นครวัด-นครธม : อาณาจักรเมืองพระนคร" โดย อ.สมฤทธิ์ ลือชัย ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ