สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

ถ่ายทอดสดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17–18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยาย หัวข้อ Innovative Activities for libraryโดย : Mr. Mohamed Fadzli Bin

หมวด:

เนื้อหา

ถ่ายทอดสดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยาย หัวข้อ Innovative Activities for libraryโดย : Mr. Mohamed Fadzli Bin MohdFauzi บรรณารักษ์ ห้องสมุด Selangor Public Library Corporation