ปิดบริการ 4-5 พฤษภาคม 2566

วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2023


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก