ปิดบริการ 6 เมษายน 2566

วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2023


  สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 6 เมษายน 2566เนื่องในวันจักรี ขออภัยในความไม่สะดวก