ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 26 มิถุนายน 2565

วันที่เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสนจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขออภัยในความไม่สะดวก