ปิดบริการ 3 มิถุนายน 2565

วันที่เผยแพร่ : 29 พฤษภาคม 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขออภัยในความไม่สะดวก