ปิดบริการ 15-16 พฤษภาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 11 พฤษภาคม 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชย ขออภัยในความไม่สะดวก