บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุคดิจิทัล

เทปบันทึกการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติประจำปี 2565 หัวข้อ “บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. - 16.00 น.
วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน