พิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน"

เทปบันทึกพิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
โบราณคดีและประวัติศาสตร์
0
ยังไม่มีการให้คะแนน