NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 4 การเสวนา เรื่อง "หนังสือภาพบันทึกของแอนน์ แฟร้งค์"

บันทึกการถ่ายทอดสการเสวนา เรื่อง "หนังสือภาพบันทึกของแอนน์ แฟร้งค์" วิทยากรโดย นางสาวในใจ เม็ทซกะ ผู้แปลหนังสือภาพบันทึก ของ แอนน์ แฟร้งค์, นางสิตางศุ์ เชยกลิ่น มารดาของในใจ เม็ทซกะ, นางสาวศศิรี เดชวิทยาพร ผู้อ่านในฐานะเยาวชน และ อาจารย์มกุฏ อรฤดี บรรณาธิการต้นฉบับแปล ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
NLT Edutainment
5
Average: 5 (1 vote)