ถ่ายทอดสดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start@Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17–18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยาย หัวข้อวัฒนธรรมการอ่าน: การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย (Reading Cul

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน