ถ่ายทอดสดโครงการเสวนาวิชาการเรื่องไทยที่ควรรู้ในหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ชมการเสวนาและสาธิตเรื่อง "โอ้เอ้วิหารราย วัฒนธรรมการอ่านของคนไทยในอดีต"

ถ่ายทอดสดโครงการเสวนาวิชาการเรื่องไทยที่ควรรู้ในหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ชมการเสวนาและสาธิตเรื่อง "โอ้เอ้วิหารราย วัฒนธรรมการอ่านของคนไทยในอดีต" 

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
4
Average: 4 (1 vote)