ถ่ายทอดสด การประชุม เรื่องการประสานงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย ถอดบทเรียน "การพัฒนาคอลเลกชั่นดิจิทัลสำหรับเอกสารโบราณ" โดย คุณดอกรัก พยัคศรี (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

วิดีโอออนดีมานด์
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน