โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library:ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยาย หัวข้อ: Library Supply Centre in the National Library Board of Singapore : Inno

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562

วิดีโอออนดีมานด์
หมวดหลัก: 
เสวนาวิชาการ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน