การเสวนาเรื่อง “อาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ 2490”

การเสวนาเรื่อง “อาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ 2490” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นางสาวอรพินท์ ลิ่มสกุล (อดีต ผอ. สำนักหอสมุดแห่งชาติ) และนางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร (ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร) ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน