สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

นิทานวันเสาร์ Kids Inspiration นิทานเรื่องที่ 29 ขอเสนอ "ตัวอะไรอยู่ในครัว และ ตัวอะไรในปราสาทผีสิง"

หมวด:

เนื้อหา

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมรายการ "นิทานวันเสาร์ Kids Inspiration" ที่จะนำนิทานสนุกๆ สอดแทรกทั้งความรู้ มาแบ่งปันและเล่าให้ฟังในทุกวันเสาร์ เวลา 10 โมงเช้า
นิทานเรื่องที่ 29 ขอเสนอ "ตัวอะไรอยู่ในครัว และ ตัวอะไรในปราสาทผีสิง"
เล่าโดย รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ (ข้าราชการบำนาญ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)