สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

พิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย

หมวด:

เนื้อหา

พิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร