สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration"

หมวด:

เนื้อหา

ถ่ายทอดสดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration" วันที่ 24 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ