สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library:ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยาย หัวข้อ: Library Supply Centre in the National Library Board of Singapore : Inno

หมวด:

เนื้อหา

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562
เรื่อง Innovations Start @Library:ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยาย หัวข้อ: Library Supply Centre in the National Library Board of Singapore : Innovations Start@Library โดย Mr. Lee Kee Siang, Director Resource Discovery & Management National Library Board of Singapore