สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

หมวด:

เนื้อหา

บันทึกการถ่ายทอดสดโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 การเล่นสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์ บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่องพระอภัยมณี ตอนเข้าเมืองลังกา

ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุแห่งชาติ