ปิดบริการ 13 พฤษภาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 11 May 2022


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันพืชมงคล ขออภัยในความไม่สะดวก