การเขียนอักษรขอม และเกมส์ทายอักษรขอม

ทางผู้จัดทำได้สร้างวีดีทัศน์ ออกมาเป็นการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูน และการจำลองเกมส์ตอบคำถามเพื่อสร้างความน่าสนใจ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอักษรขอม และการฝึกเขียนอักษรขอม
โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นสามส่วน
1. ส่วนการทำเรื่อง ที่จะบรรยายถึงความเป็นมาจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับอักษรขอม
2. ส่วนการสอนการเขียนอักษรขอม และการแบ่งวรรคที่ถูกต้อง
3. ส่วนเกมส์ทายอักษรขอม

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
ภาษาและวรรณกรรม
5
Average: 5 (1 vote)