NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 2 "ประชุมคำนำ คำอธิบายหนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร"

บันทึกการถ่ายทอดสด​กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ NLT Edutainment ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 การเสวนาเรื่อง "ประชุมคำนำ คำอธิบายหนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" โดยนางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร (ข้าราชการบำนาญ) และบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
NLT Edutainment
5
Average: 5 (1 vote)