ถ่ายทอดสดโครงการ "เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์" วันที่ 19 ก.ค. 2561... (ช่วงบ่าย session การเสวนา 2)

ถ่ายทอดสดโครงการ "เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์"

วันที่ 19 ก.ค. 2561...  (ช่วงบ่าย session การเสวนา 2)

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
No votes yet