ถ่ายทอดสดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ (หลังเบรกบ่าย)

ถ่ายทอดสดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ (หลังเบรกบ่าย)

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
No votes yet