การบรรยายแนวโน้มและการปรับตัวของห้องสมุดในยุค 2021 (ภาคเช้า)

กิจกรรมเผยแผร่ความรู้ทางวิชาการครั้งที่ 2 ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด เรื่อง "การบรรยายแนวโน้มและการปรับตัวของห้องสมุดในยุค 2021" ผ่านโปรแกรม Zoom  ในวันที่10 มิถุนายน​ 2564 (ภาคเช้า) ในหัวข้อ Digital/Content Marketing สำหรับห้องสมุดยุค 2021  วิทยากร  โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ 

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
No votes yet