กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่่ 7 "In relationship with food" วิทยากรโดย อนุสรณ์ ติปยานนท์

การถ่ายทอดสดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 7 พูดคุยเรื่อง "In relationship with food" วิทยากรโดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ ผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
NLT Edutainment
5
Average: 5 (1 vote)