การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 8 พูดคุยกับ คุณอรรถ บุนนาค ในหัวข้อ "Pop Culture ที่มีต่องานวรรณกรรม: กรณีศึกษาญี่ปุ่น"

วิดีโอออนดีมานด์
หมวดหลัก: 
NLT Edutainment
4
Average: 4 (1 vote)