สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "รำโคมบัว"

หมวด:

เนื้อหา

รำโคมบัว เป็นการฟ้อนรำประเภทหนึ่งแต่โบราณ นิยมแสดงในโอกาสสมโภช เฉลิมฉลอง หรือแสดงเพื่อการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์