สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "การละเล่นโมงครุ่มและกุลาตีไม้"

หมวด:

เนื้อหา

เป็นการละเล่นในพระราชพิธี มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

ใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วสวมชุดเข้มขาบ สวมสนับเพลา คาดผ้าที่เอว สวมเทริด มือถือไม้กำพดข้างละอัน  เป็นการแสดงที่มีความสนุกสนานทั้งสองชุด