สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "พม่ารำขวาน"

หมวด:

เนื้อหา

พม่ารำขวานเป็นเพลงไทยสำเนียงพม่า มีท่วงทำนองที่สนุกสนาน เร้าใจ