สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การสัมมนาวิชาการเรื่อง "เอกสารสมุดไทยนันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก"

หมวด:

เนื้อหา

การถ่ายทอดสดการสัมมนาวิชาการเรื่อง "เอกสารสมุดไทยนันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก" โดยกรมศิลปากรร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ