สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 2

หมวด:

เนื้อหา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 2 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566) ในหัวข้อ "ส่งความหวาน เทศกาลแห่งความรัก" ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้ากิจกรรมประกอบด้วยครู นักเรียนจากสถาบันการศึกษา และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 78 คน  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสอนประดิษฐ์ของขวัญ ของที่ระลึก สำหรับเทศกาลแห่งความรัก สอนผสมน้ำตาลให้เป็นสีต่าง ๆ และนำมาใส่ในขวดโหลแก้ว ตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึกสมาธิและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถนำไปมอบเป็นของขวัญให้คนที่รัก ซึ่งรวมไปถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และเพื่อนสนิทด้วย หรือสามารถนำไปเป็นของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านให้สวยงามได้  ยังทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ผลงานของตนเอง