สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ “วันเด็กออนไลน์หัวใจเป็นหนึ่ง”

หมวด:

เนื้อหา

หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ “วันเด็กออนไลน์หัวใจเป็นหนึ่ง” วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น.