สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 การแสดงละคร "สาวิตรี ชุดอมตะเสน่หา"

หมวด:

เนื้อหา

บันทึกการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 การแสดงละคร "สาวิตรี ชุดอมตะเสน่หา" โดยคณะศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ