ข่าวสาร

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรัชต์ภาคย์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.00 น. อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติรัชต์ภาคย์ จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การใช้บริการห้องสมุดและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งได้ฝึกการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนโดยแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 23-24 ตุลาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันปิยมหาราชและวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 13-14 ตุลาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีรับมอบหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย


วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เพื่อบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในมุมหนังสือนานาชาติ ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมี H.E. Mr. Peter Szijjarto รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี และ H.E Mr. Sandor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง "ช้างมงคล"


วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง "ช้างมงคล"ณ ห้องวชิรญาณ 2 - 3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ  โดย นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางรักชนก  โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางสาววาสนา  งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ฯ ประกอบด้วย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต”


วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์และนิสิต รายวิชา 3502226 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในด้านศิลปะการใช้ตัวพิมพ์และประวัติศาสตร์สิ่งพิมพ์ที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์แก่ผู้เรียน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการ "ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต"


หอสมุดแห่งชาติขอเชิญชมนิทรรศการ "ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบอายุ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส โดยเนื้อหานิทรรศการ ประกอบด้วยประวัติชีวิตและการทำงาน รางวัลและเกียรติคุณ คุณูปการที่มีต่องานสำคัญ ๆ ของประเทศชาติและนานาชาติ ทั้งด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และห้องสมุด ด้านการศึกษา ด้านการประพันธ์และแปลหนังสือ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร


วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร "กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีดังกล่าว และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live:...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมหาธาตุเข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 คน เข้าศึกษาเรียนรู้การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้กับนักเรียนและคณะครู
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร "กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" โดย อธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live: National Library of Thailand
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 การบรรยายเรื่อง "สร้างสุขอย่างไรในวัยเกษียณ"


วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 การบรรยายเรื่อง "สร้างสุขอย่างไรในวัยเกษียณ" มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน การบรรยายดังกล่าวได้รับความกรุณาจากนายวีระ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม"


วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" จัดโดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน นิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" นำเสนอเรื่องราว ประวัติความเป็นมา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ


หอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" นำเสนอเรื่องราวและจัดแสดงแผ่นเสียงและเครื่องเล่นในยุคต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร หอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 27 สิงหาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เนื่องจากจะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในอาคาร ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565) ในหัวข้อ ภาษากาย ภาษาใจ ภาษาไทย วิทยากรโดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง) นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก และนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักหอสมุดห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้จัดพิธีแถลงข่าวกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม รวม 25 รูป/คน ได้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "


ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" โดย อธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร  และทาง Facebook Live  ของหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้   โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "ภาษากาย ภาษาใจ ภาษาไทย" วิทยากรโดย เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง) ผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 12 สิงหาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า