ข่าวสาร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติในด้านห้องสมุดดิจิทัล เพื่อนำไปปรับใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดในสังกัดสปสช. ต่อไป
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต : อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 ด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์ "หอสมุดแห่งชาติอัจฉริยะ"


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ "หอสมุดแห่งชาติอัจฉริยะ" ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 โด
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2


วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 3


วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดยโสธร


วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ ชุมนุมนิทานไทย ประจำปี 2563


วันที่ 23 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) เป็นประธานเปิดนิทรรศการและการเสวนาในโครงการ ชุมนุมนิทานไทย ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวรายงาน ณ ห้องวชิรญาณ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 3 ครั้งที่ 3


วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช​ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ​ กล่าวต้อนรับและร่วมกิจกรรม KIDs inspiration
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดประชุมมาตรฐานงานบริการพิเศษ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์


วันที่ 20 ม.ค.63 เวลา 09.00 น.  อธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป  เพ็งตะโก) เป็นประธานเปิดการประชุมมาตรฐานงานบริการพิเศษ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการเผยแพร่ค
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี


วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษา รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ จำนวน 45 คน เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่จัดเก็บ รวบรวม และอนุรักษ์หนังสือและเอกสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ จำนวน 29 คน เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังฯ ประจำปี 2563


วันที่ 11 มกราคม 2563 หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 09.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้รับบริจาคไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน


วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดอภัยทายาราม


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า