ข่าวสาร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต) ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-17.00 น. อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 1 จำนวนรวม 63 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ #หอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สมาคมนักศึกษากฎหมายเอเชียแห่งประเทศไทย และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 23 เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. คณะนักศึกษากฎหมายไทยและนักศึกษาต่างประเทศ จากสมาคมนักศึกษากฎหมายเอเชียแห่งประเทศไทย และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 23 จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ “NLT Edutainment ประจำปี 2562” ปีที่ 2 ครั้งที่ 3


วันที่ 27 ม.ค.62 เวลา 13.00 – 15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการ “NLT Edutainment ประจำปี 2562” กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสนใจอ่านหนังสือ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.30 น. ครูและนักเรียนชมรมห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ หอสมุดแห่งชาติ และหอวชิราวุธานุสรณ์ เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 "สานฝัน ปันความสุข"


วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิ ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ โดย โรงเรียนการศึกษา
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จ.ลำพูน และลำปาง (สรุปผลการดำเนินงาน)


สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม 2562 เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนเอกสาร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 3


วันนี้ (19 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 3ในหัวข้อ   “โมมาย by me” โดยมีผู้อำนวยสำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๓ จังหวัดลำพูน และลำปาง


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๓ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “SMART KIDS” จิตอาสา


วันนี้ (12 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “SMART KIDS” จิตอาสา โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง) เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คุณสุชาดา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา มอบหนังสือให้หอสมุดแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) รับมอบหนังสือเก่าหายาก จากคุณสุชาดา อรุณวงษ์
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.00 - 12.00 น. หอสมุดดำรงราชานุภาพ ได้ให้การต้อนรับและนำชม คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 5 จำนวน 210 นาย โดยมีประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภา พร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 16-22 ธ.ค. 61)


วันที่ 22 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2 เพื่อสำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

งานนิทรรศการ 'ครูไหวใจร้าย' ที่สุดในโลก และการเสวนา "ศักราชใหม่ของหนังสือปกแข็งในประเทศไทย"


วันที่ 22 ธ.ค.61 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับ สำนักพิมพ์ผีเสื้อ จัดงาน ‘ครูไหวใจร้าย’ ที่สุดในโลก จัดโครงการ “หนังสือปกผ้าปัก ครูไหวใจร้าย” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของโลกที่มีงานแสดงหนังสือปกผ้าปักจริง
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Digital Library


ระบบบริการห้องสมุดดิจิตอล สำหรับองค์กร ผ่าน "Cloud System" โดยองค์กรสามารถนำซื้อที่ซื้อหรือสร้างขึ้น ทั้งรูปแบบ eBook หรือ VDO มาติดตั้งในระบบ Cloud
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

DDeClass


ddeclass ดีดีอีคลาส Mobile LearningDDeClass (ดีดีอีคลาส) เป็นศูนย์การเรียนออนไลน์ จัดตั้งโดยบริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด มีจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต สามารถเรียนได้ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต ตลอดจนสมาร์ทโฟน ด้วยระบบ VDO Streaming เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการเลือกใช้งานตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่ง DDeClass สามารถใช้งานได้บนระบบปฎิบัติการ Windows , iOS ,...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

i love library


I love Library โปรแกรม สร้าง eBook ฟรี : สำหรับ โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ในสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น จะสามารถพลิกหน้าหนังสือได้เหมือนกับการอ่านหนังสือจริงในรูปแบบกระดาษ และยังมีฟังก์ชั่นที่ผู้อ่านได้รับความสะดวกอีก เช่น การคั่นหน้า การทำสีเน้นข้อความ รวมไปถึง การสร้างสารบัญเพื่อเชื่อมไปยังหน้าที่ต้องการ และยังสามารถเพิ่มวีดีทัศน์ หรือเสียง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

DDeBook


ร้านดีดีอีบุ๊ค จำหน่ายอีบุ๊คในรูปแบบออนไลน์ จำหน่ายอีบุ๊ค (eBook) หรือหนังสืออีเล็กทรอนิคส์ (Electronic Book) อีบุ๊คทุกเล่มมีลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์และผู้เขียน เพียงท่านสั่งซื้ออีบุ๊คและชำระเงิน อีบุ๊คที่สั่งซื้อจะไปเก็บไว้ที่ชั้นหนังสือส่วนตัวของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถอ่านอีบุ๊คได้ง่ายๆ ผ่าน คอมพิวเตอร์พีซี สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และที่เหนือกว่าหนังสือปกติคือ ท่านสามารถฟังเสียง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

OPENSERVE


OPENSERVE เราคือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อดิจิตอลด้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ eBook และวีดีโอ และเป็นผู้พัฒนาระบบโปรแกรมบริหารการจัดการสื่อดิจิตอลออนไลน์ OKMS และโปรแกรม I Love Library ซึ่งใช้สำหรับสร้างeBook และ eCatalog ที่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551 ประเภท Education และ TICTA ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผู้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วมากกว่า 500,000...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า