ข่าวสาร

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 114 และครบรอบ 1 ปี NLT SMART LIBRARY


วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 114 และครบรอบ 1 ปี NLT Smart Library ได้เปิดให้เข้าชมและใช้บริการพื้นที่ Smart Library ที่ปรับปรุงใหม่ บริการการอ่านผ่านแท็บเลต และสนุกสนานกับกิจกรรม Board Game มากมายโดยนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติปีที่ 114


วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติปีที่ 114 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทร์โชติ) เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระภิกษุสงฆ์วัดเทวราชกุญชร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีรับมอบหนังสือมูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)


วันที่10 ตุลาคม 2562 เวลา14.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

รับมอบหนังสือมูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)


วันที่10 ตุลาคม 2562 เวลา14.00 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือจาก นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์ ทายาทและผู้แทนของมูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ผู้มอบ หนังสือจากห้องสมุดส่วนตัวของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) จำนวน 14 กล่อง ให้สำนักหอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากรและนักวิชาการจากกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ประเทศอินเดีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาจารย์ นักศึกษา จาก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิชาการจากกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณของ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย จำนวน 7 คน เข้าศึกษาการให้บริการและการจัดเก็บเอกสารโบราณ รวมทั้งการซ่อมแซม และการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

แกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงที่ร่วม "โครงการบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ปีที่ 3 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันนี้ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30-11.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครู และนักเรียนแกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียง เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันนี้ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30-11.30 น. คณะครู และนักเรียนแกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงที่ร่วม "โครงการบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ปีที่ 3 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมชม #หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นมาและการให้บริการของหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับผ้าพระกฐินพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับผ้าพระกฐินพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรมการศาสนา อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติรับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. กรมศิลปากร ได้มอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรมการศาสนา อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดทรงศิลา ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่2...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พระภิกษุ สามเณร จากวัดชนะสงคราม วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดจักรวรรดิราชาวาส และวัดอรุณราชวราราม เข้าชมนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน"


วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ประจำปี 62 ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 10


วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-11.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562


วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2562


วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

หน้า